محصولات

 • عروسک تنپوش گاو
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش گاو دمية البقرة Cow’s mascot عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی عروسک،لاکچری جشنواره،عروسکی کارناوال،عروسکی نمایش،عروسکی عروسکساز کارگاه، […]
 • عروسک تنپوش دستگاه پوز
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش دستگاه پوز   عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی عروسک،لاکچری جشنواره،عروسکی کارناوال،عروسکی نمایش،عروسکی عروسکساز کارگاه، عروسک سازی […]
 • عروسک تنپوش بستنی ها
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش بستنی ها دمية بودي سوت الآيس كريم Ice cream bodysuit mascot عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی […]
 • عروسک تنپوش بستنی ها
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش بستنی ها دمية بودي سوت الآيس كريم Ice cream bodysuit mascot   عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی […]
 • عروسک تنپوش آناناس
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش آناناس دمية زي الأناناس Pineapple costume mascot عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی عروسک،لاکچری جشنواره،عروسکی کارناوال،عروسکی نمایش،عروسکی […]
 • عروسک های تنپوش برنج ،لپه،زرچوبه
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک های تنپوش برنج ،لپه،زرچوبه دمى ترتدي أرز ، قطعة خبز ، كركم mascot dressed in rice, cob, turmeric عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران […]
 • عروسک تنپوش میوه ها
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش میوه ها دمية ترتدي الثمار mascot dressed as fruits عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی عروسک،لاکچری جشنواره،عروسکی […]
 • عروسک تنپوش قطره خون
  تاریخ
  جولای 19, 2022
  عروسک تنپوش قطره خون دمية قطرة الدم بودي سوت Blood drop bodysuit mascot عروسک،تن پوش،تبلیغاتی عروسک،تن پوش،مسکات عروسک،تبلیغاتی عروسک،نمایشی عروسک،رستوران تن پوش،عروسکی عروسک،بزرگ عروسک،نمایشگاهی لباس،عروسکی عروسک،تولدی […]